Porady prawne online

  • 7 stycznia 2021
  • 0 Comment
  • 5 Views
  • 0 Like

Konsultacje w kancelarii adwokackiej Lexay
Konsultacje w kancelarii adwokatów Lexay odbywają się za każdym razem w oparciu o ustalone odgórnie zasady. Interesant zapozna adwokata z tematem sprawy, jej szczegółami i już podczas umawiania konsultacji ma świadomość, że na pierwszą konsultację musi przynieść dokumenty. Podczas konsultacji Rozwód Kraków sprawdza wszystko precyzyjnie i na tej przesłance ustala plan działania. Klient jest ze wszystkim zapoznany, więc może natychmiastowo stwierdzić, czy współpraca mu odpowiada. Dodatkowo, interesanci proszeni są także o zapisanie wszystkiego na kartce, żeby mogli przedstawić wydarzenia w kolejności chronologicznej. Dzięki temu, nie ma niebezpieczeństwa, że coś może im umknąć. W dodatku, na koniec rozmowy klient może o wszystko zapytać. Rozpisanie harmonogramu działania pozwoli adwokatowi później bez przeszkód wykonywać zobowiązania, a interesant czuje się pewnie. Do każdej sprawy przydzielany jest adwokat mający już obycie zawodowe w wyznaczonym zakresie tematycznym.

About the author